fbpx

Програма за Триадица

От какво управление се нуждае един столичен район

Димитър Божилов е адвокат към Софийска адвокатска колегия, на 34 години, член на националното ръководство на „Демократи за силна България“, женен.

         През 2015-та година участва на местните избори, като кандидат за кмет на столичния район Триадица. Стига до балотаж, като опонентът му печели с минимална разлика. Член от гражданската квота в Обществения съвет към район Триадица и участник в инициативата за запазване на зелената площ в кв. Стрелбище в София.

         Триадица има нужда от нещо по-добро. По-добра комуникация с хората, повече съпричастност и бързина при разрешаване на проблемите им, по- достъпна работна среда при предоставяне на административните услуги и по-смело управление. Районната администрация и оглавяващия я кмет ще застанат до разумните искания на жителите на Триадица и ще се застъпят за каузите, които са нужни и полезни за района. От Манастирски ливади до Центъра, хората искат едно- да живеят нормално и спокойно. Това не е прищявка, това е стремежът на всеки гражданин, населяващ един голям, европейски град. Град, в който правим своите кариери, създаваме семейства, отглеждаме децата си и не на последно място- град, на който даваме немалка част от парите ни. Ето защо, тази есен Триадица поема нов път, с нови предизвикателства, за едно ново ниво на по-добро управление:

Районният кмет може много и нищо- зависи единствено от волята на човека. Ако районният кмет желае да бъде безгласен участник в процесите в общината и да приеме ролята на „гара разпределителна“ на служебни задачи, налице са всички предпоставки за извинения с малкия набор законови правомощия. Но ако районният кмет желае да постигне повече, да помогне на хората да разрешат проблемите на района и да бъде фактор в управлението на района и общината, то това може да бъде постигнато с активна позиция, диалог и много работа.

А проблемите в Триадица са много. Те са функционални на всички недостатъци на нашата столица и разрешаването им може да бъде постигнато с идеи и отдаденост. Уличната инфраструктура в района е амортизирана, ремонтирана „на парче“, а на места- в по-отдалечените квартали просто отсъства. За целта ще подобря процеса на планиране на ремонтите, извършвани по възлагане на общината. Този процес ще бъде реализиран в комуникация с гражданите и работещите в района, като ще се постави акцент върху проблемите на уличната мрежа, канализацията и осветлението в кварталите Кръстова вада и Манастирски ливади- изток. Предвижданите ремонти ще бъдат оповестявани по различни комуникационни канали, заедно с възможните трасета за избягване на задръствания, така че жителите на засегнатите части от Триадица да могат да подберат най-доброто решение за предвижване в периодите на ремонтни дейности.

Транспорт и паркиране

Паркирането е един от най-големите проблеми на София и Триадица не прави изключение. Кварталите Иван Вазов и Стрелбище са превърнати в буферни зони за паркиране, обслужващи широкия център на града. За разрешаването на този проблем ще се подходи чрез засилена комуникация с жителите на тези квартали, въвеждането на зелена зона и повишаване на контрола върху паркирането. Тротоарите ще бъдат освободени от неправомерно спрели автомобили, като по този начин ще се намали риска от произшествия и ще се въведе ред и организация в паркирането. Не на последно място, ще се проведе кампания за въвеждане на режим на движение в пиковите часове или в точките на концентриране на трафик (училища, детски градини), с цел по-бързо и по-лесно преминаване на автомобилния поток.

Районна администрация

Административните услуги, предоставяни от района ще бъдат подобрени, а достъпът до тях- улеснен

Във век на дигитализация, гражданите на Триадица имат право на по-лесен достъп до електронни услуги, които пестят време, нерви и пари. Работното време на администрацията ще бъде съобразено с нуждите на хората, като Триадица ще бъде районът на Столицата, който никога не спи- въз основа на мандат, ще бъде назначен ресорен заместник на районния кмет, чието работно време ще обхваща следобедните и вечерни часове. Нощният кмет на Триадица ще изпълнява функциите си в услуга на гражданите и бизнеса, като в действията си ще се ръководи от принципите на законност, прозрачност и административна експедитивност. Тези принципи ще са водещи и в работата на по-открита и по-близка до хората администрация. Триадица ще ползва възможните комуникационни канали и социални мрежи, за да оповестява важните за района новини, събития и решения на местната власт в София. Чрез седмичен бюлетин, хората в района ще знаят какво е свършил районния кмет и какви са предстоящите планове и проблеми за разрешаване. Ролята на Обществения съвет на Триадица в управлението на района ще бъде засилена, а комуникацията с гражданите и техните обединения ще се повиши. Ще инициирам кампания за законодателна промяна на правилата за разходване на местните данъци и такси, събирани от районните администрации. Парите на гражданите следва да останат и да бъдат похарчени там, където са дадени, а не да се потъват в държавната хазна. Ето защо, тази кампания ще има за цел да даде приоритет на гражданите на Триадица и техните пари. Крайният резултат ще бъде данъците и таксите, събрани в района да бъдат похарчени в него- чрез съвместен анали и даване на решения от районната администрация и гражданите на Триадица.

Бизнес среда

Бизнес- средата в Триадица също ще бъде стимулирана

Ще бъде обособен специален електронен раздел и електронна база данни, предназначени за обслужване на бизнеса в Триадица. Така ще се постигне бързина, надеждност и прозрачност при предоставяните от района услуги. Негативните фактори като корупция, административно „извиване на ръце“ или бавност при предоставянето на услуги ще бъде преодолявано с улеснен ред за подаване на сигнали, които ще бъдат обработвани и разглеждани в режим на съдействие с компетентните държавни органи.

Зелена Триадица

Триадица може да бъде изключително зелена и екосъобразна

На територията на района са разположени някой от най-разпознаваемите паркове в София- пространството около НДК, Кучешката градинка, Южен парк. В поддръжката и контрола на стопанисването им може да се постигнат по-добри резултати. Тези паркови пространства са естествен притегателен център за жителите и гостите на София, поради което ще бъде изготвен специален режим за транспорт и движение от и до парковете в почивните дни, с цел осигуряване безопасността на гражданите и услесняване достъпа до зелените площи. Ще се извърши и цялостен анализ и контрол на наличните разрешения за строеж и изпълняваните строителни дейности, като на територията на района ще се демонстрира нулева толерантност към незаконното и безконтролно застрояване. Ще се положат и усилия за избягване на юридически капани, заложени в миналото, като се изясни правото на собственост за всички частни имоти, попадащи в публични и паркови терени, с цел постигане на разумно и легално решение, еднакво приемливо за гражданите и за собствениците на терените.

Образование и детски градини

Триадица не разполага с достатъчно детски градини и ясли, които да посрещнат положителния ръст на раждаемост от последните 4 години

Въпреки, че районът е добре развит и се радва на добър достъп до услуги, Триадица не разполага с достатъчно детски градини и ясли, които да посрещнат положителния ръст на раждаемост от последните 4 години. Този фактор ще бъде отчетен с отговорност от районната администрация, като се подновят усилията за разширяване капацитета на наличните и изграждането на нови детски градини. Кварталите Кръстова вада и Манастирски ливади- изток се развиват бързо и се нуждаят от по- добър достъп до детски градини, който да спре дългите пътувания на родители до други части на София или да намали високите разходи за частни заведения, предоставящи аналогична услуга.

Образованието е сфера от изключителна важност- за постигане на по-добри и по-трайни резултати в района. Районният кмет и неговата администрация ще се застъпят пред общината и държавата за по-качествени ремонти на учебните заведения. В синхрон с училищните програми и съгласувано с ръководствата на учебните заведения, в Триадица ще бъде проведена образователна кампания с цел превенция на детската престъпност и наркоманиите.

Социални ангажименти

Възрастните хора в Триадица също трябва да получат условия за достойни и спокойни старини

Не на последно място, възрастните хора в Триадица също трябва да получат условия за достойни и спокойни старини. Чрез подобряване на базата на наличния „Клуб на пенсионера“ и създаването на още един- аналогичен клуб, ще се постигне по-добра достъпност до места, в които възрастните хора ще имат средище и ще може да се организират различни мероприятия. Наред с това, ще се засили и съвместната работа с местната служба на ОП „Социален патронаж“, с цел подобряване работата в полза на най-нуждаещите се наши съграждани. Ще се проведат и курсове и кампании за възрастни хора, целящи по-висока информираност за здравословен начин на живот на старини или ползване на съвременни технологии, като работа със смарт-фон и компютър, Интернет- обучения и достъп до електронни медии.

Бездомни животни

Популацията на бездомните животни в района е тема, която изисква адекватен подход от страна на районната администрация

Появата на нови безстопанствени кучета най- често се дължи на неконтролирано развъждане и умишлено привнасяне от други райони или населени места. Разрешението на този проблем  ще бъде постигнато чрез контрол и комуникация с органите на СДВР, както и  с провеждането на засилена информационна кампания за ползите от кастрацията на домашните любимци. Изпълнението на одобрената общинска програма „Кастрирай и върни“ ще продължи, както и ще се установи комуникация с лицензираните развъдчици, с цел по-висок контрол на начина на отглеждане и развъждане на породисти кучета в района. Не на последно място, ще се ангажират и действия за собствениците на домашни кучета- наличните заграждения за разходки ще бъдат ремонтирани, като ще се обособят и нови места за свободно и безопасно разхождане на домашни любимци.

Безопасност

Безопасността на гражданите на района е преоритет

Безопасността на гражданите е приоритет за всяка администрация. Чрез повишаване нивото на комуникация с органите на СДВР и анализирането на проблемите при опазване здравето и живота на гражданите, районната администрация ще помогне на правоохранителните органи да изпълняват служебните си задължения по- ефективно и по- безопасно. Ще се направят стъпки в насока снабдяване на публичните пространства с ново, енергийно-ефективно осветление и обособяване на зони за видеонаблюдение. Ще се проведе и информационна кампания за това, кои са кварталните полицаи и какви са най-лесните начини за свързване с тях в случай на необходимост.

Културен живот

Културният живот в Триадица ще бъде по- разнообразен, по- достъпен и по- актуален

Съсредоточаването на културни събития и прояви в централната част на района може да бъде надградено с реализирането на подобни мероприятия и в по-отдалечените квартали. Театрални постановки или кино-прожекции на открито, изложби, концертни изпълнения и представяне на книги в пространства извън централната част на района могат да бъдат само част от културната програма на Триадица. За тази цел, на гражданите ще бъде представян културен афиш, съдържащ най-интересните мероприятия за територията на района, с датите на тяхното провеждане. Периодичните издания на музикални събития и фестове, провеждани на територията на района ще бъдат стимулирани и допълвани с нови. Чрез по-активна и по-ангажирана политика в областта на културата, Триадица ще бъде припозната като център на културния живот в София.

Спорт

Спортът в Триадица ще да бъде развит на по-добро ниво

С традиционно разпознаваеми обекти като басейнът „Спартак“, стадион „Раковски“ и зала „Триадица“, районът може да използва тези и много други налични спортни обекти, за да даде стимул на жителите си да повишавт физическата си активност, като сигурен начин за по-добро здраве и начин на живот. Чрез създаването на дигитална спортна карта на района ще се повиши информираността за това, къде най-близо има спортни обекти и услугите, които предлагат. Чрез отделен бюлетин ще се популяризират спортните събития в района и възможностите за участие в тях от страна на професионалисти и любители.

#ТриадицаМожеМногоПовече

Нашият район заслужава един нов старт. Нов подход в комуникацията с гражданите и другите органи на властта. Отговорно, смело и компетентно ръководство на района може да промени начина на живот на всеки един от нас. Управленските решения и подкрепата от хората ще бъдат част от диалога, които ще изведе район Триадица в челните места по публичност, прозрачност и ефикасност в местното самоуправление. Аз ще бъда районният кмет, който хората познават- човек, когото могат да срещнат на улицата и да попитат, да похвалят или критикуват. Управлението на Триадица идва при своите граждани, за да им даде по-добри условия за живот и да застане до тях, в отстоятването на важните каузи за района и изпълнението на решения, които ще докажат, че Триадица може много повече!